Anne fik hjælp til at vende tilbage til sit job.

Anne fik hjælp til hurtigt at vende tilbage til sit job

Da Anne udskrives fra hospitalet beslutter hun og hendes mand, at de selv vil finde et tilbud, der kan hjælpe dem.

Anne har efter en alvorlig sygdom i hjernen problemer med tænkningen, som er tydelige for hendes omgivelser, men ikke så tydelige for hende selv. Det Anne kan mærke er en stærk uro og mange angstfyldte situationer og så føler hun sig rigtig ked af det. Samtidigt vil Anne bare gerne hurtigst igang på sit job igen.

I forløbet hjælpes Anne med at få større indsigt i de følger, som hjernesygdommen har pådraget hende. Der arbejdes med at træne hjernen op igen. Annes job er en stor motivator. Målet er derfor, at Anne bliver klar til igen at kunne varetage sine opgaver.

Der arbejdes med forståelse for hvordan hjernen er blevet påvirket af sygdommen samt hvordan Anne kan kompensere for det, der lige nu ikke fungerer optimalt.

Hermed bliver situationerne og omverdenen heller ikke så skræmmende og angsten begynder at aftage.

Samtaleterapien har en god effekt på Annes humør. Hun får redskaber til at håndtere de negative tanker.

For Annes mand er det også en svær periode. Der laves derfor nogle samtaler, hvor også han deltager. Han får hjælp til at forstå hjerneskaden og forstå hvordan han bedst støtter op om sin hustrus rehabilitering. Det giver ham håb for fremtiden.

Annes arbejdsgiver vil meget gerne have at hun kommer tilbage. Der etableres en aftale, hvor Anne starter op få timer af gangen med langsom optrapning og så får hun også en mentor på arbejdspladsen.

I dag er Anne fuldt ud tilbage i sin gamle jobfunktion. Hun og hendes mand nyder livet sammen og tager igen på rejser.

Vil du høre mere om vores forløb, så kontakt os her