Hjerneskade

Se videoen, hvor hjerneforsker Peter Lund Madsen meget levende fortæller om symptomerne efter en hjerneskade

HJERNESKADE

Erhvervet hjerneskade opstår på grund af sygdom eller ulykke. Årsagerne kan ex. være blodprop, hjerneblødning, slag mod hovedet, hjernebetændelse, iltmangel og tumor.

Følgerne

Følgerne af erhvervet hjerneskade afhænger af skadens omfang og hvilke områder af hjernen der skades.

Et menneske, der pådrager sig en hjerneskade oplever ofte væsentlige ændringer i sit liv, oplevelse af egen identitet og syn på fremtiden.

Mange oplever som følge af hjerneskade, at de får udfordringer med at få hverdagsliv og arbejdsliv til at fungere igen.

Når man kommer hjem

Følger efter en hjerneskade bliver ofte mere tydelige, når man er hjemme i vante omgivelser og det kan være svært for den ramte og familien at håndtere disse ændrede livsbetingelser. Oftest vil det være de kognitive og emotionelle følger, som er sværest at forstå og håndtere for den ramte, for pårørende og for omgivelserne.

SKJULTE HANDICAP​

Kognition

Kognitive vanskeligheder er meget almindelige efter en hjerneskade. Kognition betyder tænkning. Når vi tænker, lærer og agerer anvender vi kognition. Af den grund har vores kognitive funktioner så stor betydning for hvordan vi fungerer i hverdags- og arbejdsliv. Kognitive vanskeligheder betegnes ofte skjulte handicap, idet de er svære at iagttage direkte. Kognitive vanskeligheder relaterer sig til:

 • Mental energi
 • Sansning
 • Koncentration og opmærksomhed
 • Sprog
 • Orientering
 • Hukommelse
 • Planlægning, overblik, struktur
 • Problemløsning
 • Dømmekraft, erkendelse, sygdomsindsigt

Psykiske følger

Emotionelt

Psykiske og adfærdsmæssige problemer vil komplicere og forstærke de kognitive vanskeligheder yderligere. Det er af væsentlig betydning at psykiatriske følgelidelser og adfærdsmæssige forandringer medtænkes og behandles i rehabiliteringsforløbet. Det kan handle om:

 • Styring og kontrol af følelsesliv
 • Depression
 • Angst
 • Impulsivitet
 • Nedsat Initiativ
 • Indlevelsesevne
 • Situationsfornemmelse

Sårbarheden

Hjerneskade kan være meget indgribende i et menneskes liv og ledsages for manges vedkommende af krisereaktion, angst eller depression, ligesom truslen om tab af arbejde, social status og ægteskab m.m. At det er hjernen der er ramt, gør at den fungerer anderledes end før skaden, hvilket sætter den hjerneskaderamte i en meget sårbar situation.