Om

BrainCare er en professionel sundhedsfaglig virksomhed, der beskæftiger sig med indsatser rettet mod mennesker, der efter en hjerneskade har brug for professionel hjælp og støtte til at komme til at fungere bedst muligt igen.

Idéen om at etablere et privat tilbud er udsprunget af min mangeårige store passion for med både faglige og personlige kompetencer at hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade tilbage til et meningsfuldt og værdiskabende liv.

Som neuropsykiatrisk sygeplejerske har jeg særligt specialiseret mig i at træne, støtte og motivere den gruppe af mennesker, der har kognitive udfordringer og på baggrund af hjerneskaden har fået en psykiatrisk lidelse.

Jeg tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale, neuropædagogik samt en anerkendende og  coachende tilgang.

Baggrunden for at etablere BrainCare er, at der fortsat mangler tilbud til mennesker efter erhvervet hjerneskade, hvor en tidlig opsporing og støtte til at mestre de psykiske følger finder sted samtidigt med den kognitive og sociale rehabilitering.

Neuropsykiatrisk sygeplejerske / founder