Vi tilbyder

Samarbejde med pensions- og forsikringsselskaber

Det handler om at sikre bedst mulige funktionsniveau, når skaden indtræffer. Derfor er hurtig indsat afgørende.

Omkostningerne for pensions- og forsikringsselskaber er store når skaden indtræffer. Der vil derfor store besparelser at hente, ved at tilbyde kunden hurtig og målrettet hjælp efter hjerneskaden.

BrainCare hjælper med de kognitive og emotionelle følger af hjerneskaden og sikrer også den mentale sundhed med støttende og forebyggende indsatser.

Angst var ved at invalidere Søren

Samarbejde med jobcenter og kommune

BrainCare samarbejder med jobcenter og kommune om indsatser rettet mod at få borgeren tilbage eller bragt tættere på arbejdsmarkedet.

Alle forløb tilrettelægges individuelt ud fra opgavens karakter.

I forløbet indgår afdækning af ressourcer og barrierer samt støtte til at opkvalificere borgeren med strategier til at mestre sine symptomer efter hjerneskaden og handle sundhedsfremmende.

En vellykket rehabilitering vil betyde en øget selvstændighed og bedre livskvalitet for borgeren, ligesom det vil øge mulighederne for aktiv deltagelse i hverdags- og arbejdsliv.

Ydelserne kan bevilges efter LAB §§ 31b, 32, 68 og 74 samt lov om specialundervisning jvf. vejledning om specialundervisning af voksne kap. 6 samt efter SEL §§ 85 og 102.

Karsten kom ud af sin depression

Samarbejde med private

Du kan henvende dig direkte til BrainCare.

Nogle ramte og deres pårørende har lyst til selv at tage styring i rehabiliteringsforløbet og selv bestemme kvaliteten af rehabiliteringen. Nogle oplever, at det de får tilbudt ikke er tilstrækkeligt og vil supplere. Vi tilbyder fuld diskretion.

En hjerneskade berører ofte ikke kun den ramte, men også de øvrige medlemmer af familien. 

BrainCare står klar til at hjælpe dig og din familie.

Anne fik hjælp til hurtigt at vende tilbage til sit job